Импресум

Интернет порталот ОХРИД 24 започна со работа на 1 јуни 2015 година.

Охрид 24 лого

 

 

 

 

 

ИЗДАВАЧ:

Друштво за услуги, трговија и производство
„ОХРИД ДВАЕСЕТ И ЧЕТИРИ“ увоз-извоз ДООЕЛ Охрид

РЕДАКЦИЈА:

contact@ohrid24.com

ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК:

Павел Донески

СОРАБОТНИК:

Дим Дон